“Какво е нужно, за да говорим правилно и красиво?”

На 22.04.2019г. децата от IV подготвителна група  "Маргаритка" заедно с Пепа Добрева - логопед от РЦПППО гр. Добрич научиха, какво е нужно, за да говорим правилно и красиво.
Играха и се забавляваха с различни игри за артикулация и правилно звукопроизношение, упражняваха дишане за плавност и темп на речта, фонация и релаксация за снемане на напрежението от дългия ден на учене в детската градина.
 

“Какво е нужно, за да говорим правилно и красиво?” (Галерия)


To Top ↑