Детска градина N 27 Славейче

В детската градина през учебната 2023/2024 година работят директор, 18 педагози, учител по музика, 10 души непедагогически персонал, ЗАС, счетоводител, квалифициран кухненски персонал, медицинска сестра, огняр и шофьор, които се грижат за 239 деца разпределени в 9 възрастови групи в две сгради.

През 2017 г. след решение на Общински съвет на Община град Добрич, се преобразуват, чрез сливане ДГ № 27 „ Славейче“ с адрес ул. „Войнишка“ № 25 и ДГ № 33 кв. Рилци с адрес, ул. „Никола Тахтунов“ № 6.

Прочети повече
To Top ↑