info@dg27-slaveiche.com

058 602 481, 0884 311415

Детска градина N 27 Славейче

В детската градина работят директор, 16 педагози, музикален ръководител, счетоводител, 11 души непедагогически персонал, квалифициран кухненски персонал, медицинска сестра и огняр, които се грижат за 215 деца разпределени в 8 възрастови групи в две сгради.

През 2017 г. след решение на Общински съвет на Община град Добрич, се преобразуват, чрез сливане ДГ № 27 „ Славейче“ с адрес ул. „Войнишка“ № 25 и ДГ № 33 кв. Рилци с адрес , ул. „Никола Тахтунов“ № 6.

Прочети повече
To Top ↑