Група „Слънчице“

Добре дошли в група „Слънчице“!

Химн на група „Слънчице“
            
Ний сме децата, дето на земята,
пеят и играят, усмихнати мечтаят.

В детската градина, група чудна има
„Слънчице“ е тя, с весели деца.

Греят им лицата, стоплят ни сърцата,
като лъч небесен, докосват ни с песен.

Слънчице ще има винаги при нас
в  цветната  градина, със звънкия им глас.

  Ние учим бързо и се забавляваме много. Лицата ни сияят и винаги сме усмихнати, наричат ни - Слънчица!
Най-обичаме обаче, да пипаме с ръчички и да се учим за живота самички.
  Пеем и танцуваме с желание, изкачваме се по пътеката към върховете за знание.   

Нашите цели са:     
  - Да говорим и да се изразяваме правилно;
  - Да се социализираме;
  - Да се запознаем с нови за нас материали и да творим с тях интересни неща;
  - Да бъдем здрави като правим физически упражнения;
  - Да бъдем самостоятелни;
  - Да растем весели, щастливи и да се забавляваме.

  Най-обичаме обаче, да пипаме с ръчички
  и да се учим за живота самички.
  Пеем и танцуваме с желание, 
  изкачваме се по пътеката към върховете за знание.   

  С много игри постигаме всичките си цели! 

  Приоритетите ни за тази година са - да се изгради доверие и доброжелателно партньорство между родители, деца и педагози. Да развием емоционалния интелект на децата, да изразяват собствените си чувства и да се научат да разпознават чувствата на хората от заобикалящата ги среда.

Татяна Андреева - учител, магистър 
Красимира Халкаджиева - учител, бакалавър
Антония Михалева  - помощник-възпитател   
Текст и музика на химна на групата – Мария Димитрова, старши учител по музика

Група "Слънчице" (Галерия)


To Top ↑