info@dg27-slaveiche.com

058 602 481, 0884 311415

Група „Слънчице“

Добре дошли в група „Слънчице“!

Химн на група „Слънчице“
            
Ний сме децата, дето на земята,
пеят и играят, усмихнати мечтаят.

В детската градина, група чудна има
„Слънчице“ е тя, с весели деца.

Греят им лицата, стоплят ни сърцата,
като лъч небесен, докосват ни с песен.

Слънчице ще има винаги при нас
в  цветната  градина, със звънкия им глас.

     Ние сме най-малките - 1-ва група, но се учим бързо. Лицата ни сияят и винаги сме усмихнати, наричат ни - Слънчица! 
     Всеки ден сме усърдни и научаваме много нови и интересни неща. Сами си създадохме правила и ги спазваме, за да играем дружно заедно. 

Нашите цели са:     
  - Да говорим и да се изразяваме правилно;
  - Да се социализираме;
  - Да се запознаем с нови за нас материали и да творим с тях интересни неща;
  - Да бъдем здрави като правим физически упражнения;
  - Да бъдем самостоятелни;
  - Да растем весели, щастливи и да се забавляваме.

  Най-обичаме обаче, да пипаме с ръчички
  и да се учим за живота самички.
  Пеем и танцуваме с желание, 
  изкачваме се по пътеката към върховете за знание.   

  С много игри постигаме всичките си цели! 

  Приоритетите ни за тази година са - да се изгради доверие и доброжелателно партньорство между родители, деца и педагози. Да развием емоционалния интелект на децата, да изразяват собствените си чувства и да се научат да разпознават чувствата на хората от заобикалящата ги среда.

За учебната 2018/2019 г.  I а  група „Слънчице“  работи с деца родени  2015 годииа.

Екип на групата 
Мария Петкова  - старши  учител, бакалавър II ПКС 
Елена Костова  - учител, магистър 
Иванка Желязкова  - помощник- възпитател   
Текст и музика на химна на групата Мария Димитрова, старши учител по музика


Група "Слънчице" (Галерия)


To Top ↑