Детска градина № 27 „Славейче“ отваря врати за първите си деца на 14 февруари 1980 година, в специално построена двуетажна сграда на улица „Войнишка” № 25 срещу гара юг. Изключителното и преимущество е просторния и двор, около 10 дка. площ, с обособени площадки за игра на децата, цветни лехи, малко опитно поле и овощна градина. Децата са разпределени в шест възрастови групи. Детската градина разполага с една много добра база: два физкултурни салона, музикален кабинет, учителска стая, кабинет за технически средства, методичен кабинет, разнообразни комплекти от конструктивен материал, кътове за сюжетни игри, платна на български художници и т.н., която подпомага осъществяването на качествен учебно-възпитателен процес.
          На 25 ноември 1980 год. на голям празник детската градина е именувана с името „Славейче”. Известното детско списание „Славейче” става неин кръстник. Любка Станева от редакцията на списанието обявява нейното име. Така Целодневна детска градина № 27 става четвърта в България с това хубаво и звучно име. На детския  празник присъстват много гости между, които Н. Стоянов - художник в сп. „Славейче”, поетът Анастас Павлов, директори и учители от градовете Стара Загора, Варна и от с.Чубра, чиито детски градини носят същото име, родители и т.н.
Поетът А. Павлов на ”един дъх” написва стихотворение посветено на детската градина, което и до днес посреща всяко дете пристъпило нейния праг.

„Уж е вече късна есен,            Слънчеви дечица тичат,
     скоро идва баба Зима,            в детската градина пеят.
 а се чува звънка песен,            „Славейче” се тя нарича
 славейчета още има.            в нея радостно живеят!”

          През 1982 година детската градина е поканена да участва в школа по естетическо възпитание. Сбирките на школата дават възможност както за споделяне на добър педагогически опит, така и за незабравими срещи на децата и участниците в нея с хора на изкуството. Незабравими ще останат срещите с Вячислав Котьоночкин, режисьор и постановчик на филма „Ну, погоди!”, Радка Бъчварова, режисьор на анимационни филми, Георги Струмски и Кирил Назъров - поети, Светослав Бъчваров - добрички художник, с артисти от ДКТ „Дора Габе” и много, много други. Ръководител на школата е доц. др. Милка Якова.
В първите години в детската градина работи амбициозен колектив от 13 педагози с директор г-жа Параскева Караиванова.           От 1987 год. детската градина е с нов директор - г-жа Стоянка Георгиева. Детското заведение започва да се посещава не само от деца живеещи в района, а и от целия град. Това налага да се открие нова, седма група. Музикалният кабинет се превръща в уютна занималня и спалня за децата.          Директор, педагози и родители се обединяват около идеята, че малчуганите трябва да имат необходимия простор за игри, занимания и учебна дейност. И така в детската градина се започва реконструкция на целия приземен етаж. Много труд и енергия  се изисква от всички работещи в градината, за да  превърнат неизползваните до този момент приземни помещения в привлекателни зали за занимания на децата. Това са функциониращите и сега зали за допълнителни дейности: балетна зала, физкултурен салон, кабинет по безопасност на движението, зала за конструктивни игри, етнографски център, детски клуб ”Европа” с малка библиотека, концертна зала с пиано. 
През 1987 г. педагогическият колектив започва активно сътрудничество и се включва в работата на Центъра за развитие на детската реч гр. Варна с ръководител доц. Иванка Ковачева. Ежегодните сбирки  се провеждат в различни градове на североизточна България с открити практики на педагогически ситуации по проблеми на детската реч. 
Г-жа Стоянка Георгиева става директор и на Целодневна детска градина № 33 кв. Рилци, която е открита през Януари 1991 год.
Целодневна детска градина № 33 кв. Рилци е започнала работа с 3 групи и 13 човека персонал първоначално с директор г-жа Славка Димова, след което става филиал на ЦДГ № 28, с директор г-жа Кръстина Димитрова, а в последствие на ЦДГ № 27 „Славейче” с директор г-жа Стоянка Георгиева.           Детската градина се намира в най-чистата и зелена част на град Добрич, където децата могат да прекарат по-голямата част от деня на  чист въздух в просторния  си и уютен двор, а през студените и дъждовни дни да се забавляват в оборудвана игрална зала със люлки и пързалка.           Децата от 3 до 7 годишна възраст осъществяват своята спортно-подготвителна дейност в специално  оборудвания за това физкултурен салон.
Музикално-художествените  дейности се провеждат в музикален кабинет..
Образователните и възпитателни ситуации се реализират в просторни и слънчеви занимални, разполагащи с необходимата материално-техническа база и уютни естетически оформени помещения.
Във всички тържества празнуват и участват и най-малките възпитаници на детската градина. Пеят, танцуват, рецитират и се забавляват във всички форми на учебно възпитателната дейност.          От 2009 година директор на Детската градина № 27 „Славейче“ и Детска градина № 33 кв. Рилци е г-жа Виолета Божилова.           През 2017 г. след решение на Общински съвет на Община град Добрич, ДГ № 27 „ Славейче“ и  ДГ № 33 „ кв. Рилци“ се преобразуват, чрез сливане. 
Днес  Детска градина № 27 „Славейче” е с две сгради намиращи се в гр. Добрич
на ул. „Войнишка“ № 25 и кв. Рилци, на ул. „Никола Тахтунов“ № 6.
          Тя е предпочитана от много родители, не само заради уютните занимални, спални и зали, просторния, озеленен двор, а и защото в нея работи високо ерудиран педагогически екип, поддържащ квалификацията си на съвременно равнище, стремящ се към висока професионална реализация. 
Доказателство за всеотдайния труд на педагозите са участията и много доброто представяне на децата от детската градина в празнични концерти, конкурси за детски рисунки, фестивали, танци, песни на различни нива и многото  получени награди и грамоти. 
Силните страни на детската градина са пълния капацитет на групите, мотивирания педагогически екип, гъвкавата организация на формите и дейностите по всички образователни направления, добрата функционална среда и не на последно място - много добрата съвместна работа със Сдружение за развитие на деца и млади хора ”Славейче”, чийто членове са родители от детската градина и педагогическият екип по обогатяване на материалната база на детското заведение.
Цялостната дейност на детската градина е организирана по посока личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална и родова идентичност. Амбициозната задача, която си поставя екипът е градината да бъде място, където всяко дете да се чувства щастливо, защитено, разбирано, обичано и подкрепяно; тя да се превърне в център за родители, търсещи и намиращи подкрепа,съгласие и сътрудничество. 
Традиция в дългогодишната история е много доброто сътрудничество с различни обществени организации, община град Добрич  и отлично партньорство с родителите.

To Top ↑