НАШАТА МИСИЯ
Утвърждаване на съвременни иновационни модели на възпитателно-образователна дейност в детското заведение осигуряващи максимално развитие на детския личностен потенциал, възможности за пълноценна социална реализация и развитие на способностите в процеса на възпитание и обучение.

НАШАТА ВИЗИЯ
Детската градина да бъде място където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано, обичано и подкрепяно.
Да бъде предпочитана среда за 3-7 годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.

To Top ↑