Директор:

Виолета Божилова –Магистър 
Първа Професионална Квалификационна Степен
тел.:  0884311415
    
Педагогически екип  състоящ се  от  17  педагогически специалисти:

1.    Мария Петкова – старши  учител
2.    Елена  Костова  - учител
3.    Румяна Стефанова – старши учител
4.    Миглена Иванова – учител
5.    Мими  Павлова – старши  учител
6.    Анастасия Петрова  - учител
7.    Даринка Радева  - старши учител
8.    Минка Ангелова -  старши учител
9.    Стефка Стоянова – старши учител
10.    Жулиета Иванова -  учител
11.    Йовка Милева – старши  учител
12.    Даниела Нейчева – старши  учител
13.    Нина Кирова – старши учител
14.    Тошка Желева –  учител
15.    Снежана Тодорова – учител
16.    Кремена Димитрова – учител
17.    Мария Димитрова – старши учител по музика

To Top ↑