Група „Маргаритка“

Добре дошли в група “Маргаритка“!

Химн  на група  “Маргаритка“

Знаем ний едно цветче,
бяло, с жълто сърчице.
Всички много го обичаме
и искаме, и искаме 
на него да приличаме.

Маргаритка, Маргаритка се зовем.
Усмихнати, щастливи ще растем.
Че в детската, че в детската градина  
с нас пролетно е цялата година.

Ний държим я във ръка
и питаме нейните листа:
Дали приятелство ще има
за всички нас, за всички нас,
дечица мили, в този час?

Маргаритка, Маргаритка се зовем.
Усмихнати., щастливи ще растем.
Че в детската, че в детската градина  
с нас пролетно е цялата година.

Ний сме най-красивите цветя,
ние – малките деца!
Група „Маргаритка” – чуден свят
ни събира пак и пак и пак…
Тук растем, играем и обичаме,
тук другари се наричаме.
Във игрите всеки ден и час
всичко мога да науча аз.

           Образователният процес се осъществява в съответствие с държавните образователни стандарти за предучилищно образование и подготовка. 
   Организираме учаща среда, в която образователните резултати при децата се постигат, чрез игра и забавление, на база индивидуалните особености на децата.
           За нас най-ценни са децата – любознателни, питащи и вечно търсещи, малки откриватели на натрупания от възрастните познавателен, социален, културен опит .
  
         Ние - екипът на групата, желаем нашите малки „маргаритки” да растат безгрижни, весели и усмихнати в двореца на мечтите и царството на игрите в ДГ „Славейче“.
   
Правила на група “Маргаритка“

Тези правила тъй лесни
Правят дните ни чудесни!
Ние сме приятели добри
в учение и в игри.
Помагаме на всеки, който има нужда.
Не обиждаме другарче, делим болка чужда.
Пазим и подреждаме играчките красиви.
Игрите ни със тях са толкова любими.
Думички вълшебни много знаем.
Когато трябва да ги кажем не се маем.
„Добро утро!” и „Довиждане!”
„Благодаря!” и „Извинявай!” – 
щом е нужно ги употребявай.
Растеме ние здрави и щастливи
в този дом чудесен.
Ще станем умни, работливи
в училище ще влезем с песен. 

За учебната 2023/2024 г. I A -група „Маргаритка“ работи с деца родени 2020 година. 

Екип на групата 
Нина Кирова - старши учител, магистър I ПКС
Петя Григорова - старши учител, магистър, III ПКС
Светла Николова - помощник - възпитател
Текст и музика на химна на групата -Мария Димитрова, старши учител по музика

Група "Маргаритка" (Галерия)


To Top ↑