Група „Мечо Пух“

Добре дошли в група „Мечо Пух“!

Химн на група “Мечо Пух“

Сутрин още щом аз стана,
бързам пред екрана да застана.
Там приятел мил ме чака
и с ръчичката ми маха.

Мечо Пух, Мечо Пух,
твоят глас отново чух.
Ето пак ни  поздравяваш
с чудатости ни забавляваш.

Ти ни учиш най-напред,
как да имаме приятели безчет,
с много обич, доброта
с тях се вършат, вършат чудеса.

Затова, затова,   
ние малките деца,
“Мечо Пух“ ще назовем
нашата група ден след ден.
           
Мечо Пух- с теб в детската градина,
играем всеки ден и се забавляваме.
Ти ни учиш най-напред
как да имаме приятели безчет.
С много обич и доброта,
с тях се вършат чудеса..

Нашата цел е: 

      Създаване на индивидуално-стимулираща и емоционално-безопасна среда, подпомагаща разгръщането на потенциала на всяко дете.   
      В нашата работа поставяме в центъра детето, като се фокусираме върху неговите индивидуални способности и потребности. Правим го с цел да идентифицираме силните страни у децата и да ги надградим.

 Мили деца, екипът на група „Мечо Пух” ви желае здраве, весели игри и незабравимо детство! 

За учебната 2023/2024 година  IV б- група „Мечо Пух“ работи с деца родени 2017 година.

Екип на групата:
Йовка Милева - старши учител, бакалавър  III ПКС
Жана Иванова - учител, професионален бакалавър
Снежана Коева -  помощник-възпитател 
Текст и музика на химна на групата – Мария Димитрова, старши учител по музика

Група "Мечо Пух" (Галерия)


To Top ↑