Група „Бамби“

Добре дошли в група „Бамби“!

 Химн  на  група  “Бамби“
           
От филмче цветно аз видях,
еленче малко и разбрах,
че весело и тъй добро,
приятел мой ще стане то.

Бамби, Бамби, Бамби, ти при нас ела.
Бамби, Бамби, със послушните деца.
С Бамби пак се забавлявай,
танцувай лудо и запявай.

С учителките мили знам,
в групата ни чудна там.
Пакостите си забравям
И добричък бързо ставам.

Цели:

- Създаване на среда за израстване;
- Всяко дете да открие потенциала си;
- Вътрешният свят на детето да бъде хармоничен и осъзнат;
- Детето да е радостно-атмосферата да е позитивна, изпълнена с любов и уважение;
- Детето да е в баланс между полезно и приятно;
- Да бъде осъзнат творец в живота си, способен за самооценка.
      
Очаквани резултати:

- Да бъдат адаптивни - да са добре в различна среда;
- Да бъдат уникални - да имат свободата да избират и да носят отговорност за изборите си ;
- Да осъзнават действията си - за кого го правя, защо го правя;
- Да бъдат личности - хармонично развити, личностно и социално ориентирани.

За учебната 2023/2024 г.  III б  група  „Бамби“  работи с деца родени  2018 година. 

Екип на групата
 
Даринка Радева - старши учител, магистър  IV ПКС
Ваня Колева - учител, бакалавър
Кремена Колева -  помощник-възпитател  
Текст и музика на химна на групата – Мария Димитрова, старши учител по музика

Екскурзия (Галерия)


To Top ↑