Група „Мики Маус“- кв. Рилци

Добре дошли в група „Мики Маус“ -  кв. Рилци

Химн на група „Мики Маус“
От времето на баба ми живее
и от екрана продължава да се смее.
Все още той е мъничък мишок,
макар и стар, не пораства по-висок.

Истории за него всички пишат,
затова безкрайно го обичат,
от мънички до големи 
с неговия лик ще порастеме.

Мики Маус, Мики Маус, тъй любим
към групата ни смело ний вървим,
Мики Маус ще я наречем
весели в забава ден след ден

Цели на нашата група:
    - Да отглеждаме и възпитаваме децата в спокойна, благоприятна и толерантна среда;
    - Създаваме комфортна и топла атмосфера, в която децата се чувстват обичани, ценени и уверени в своите възможности. 
  Децата от групата формират социален опит и умения, проявяват огромен интерес към самоизява и потребност от нови знания. 
     Родителите са наши партньори, защото само така се постигнат значими възпитателни и образователни резултати.

За учебната 2023/2024 г. група  "Мики Маус“ е разновъзрастова и работи с деца родени  2017 г., 2018 г., .

Екип на групата 
Даниела Нейчева - старши учител, магистър  IV ПКС
Иванка Желязкова - учител, професионален бакалавър

Йорданка Георгиева  - помощник-възпитател


 

Група „Мики Маус“ (Галерия)


To Top ↑