Група „Калинка“

Добре дошли в група „Калинка“!

Химн на група „Калинка“
        
Днес със мойта ръчичка,
нарисувах сам самичка,
принцеса нежна и красива,
с рокля от червена свила.
Тири - рам  – пам – пам,
с рокля от червена свила.    

Ала нещо май забравих!
Бързо точките прибавих!
И разперила  крилца
в миг от листа оживя.
Тири-рам –пам –пам,
в миг от листа оживя!

Повика ни на бал небесен.
Kъм нея литнахме със песен.
Сега  разбрахте ли деца,
че калинка е това?
Тири - рам –пам  – пам,
че калинка е това?
  
„Вярваме, постигаме, успяваме!“

     Група „Калинка“ е гостоприемна среда за активност с креативно съдържание, с атмосфера за съпреживяване и взаимопомощ.
     Тук играят, мислят и споделят усмихнати и любознателни деца. Създадени са условия за целенасочена комуникация, споделена радост, чувство за съвместност и постигане на положителни резултати.
     При организиране всекидневния живот на децата в групата ние предлагаме стимулираща среда. При нас забавните игри са водещи, затова усмивката е наш постоянен спътник. Всяко дете за нас е самостоятелност. Родителите са наши партньори и ние отчитаме тяхната основна роля за развитие на детето.
      При нас е винаги весело и никога скучно! 

Това сме ние...

К - креативни
А - активни
Л - любознателни
И - искрени
Н - неповторими
К - комуникативни
А - амбициозни

Цели:
- Адаптация на детето в условията на детската градина и детската група.
- Формиране на навици и поведение у децата за общуване и сътрудничество помежду си и с възрастните.
- Формиране на здравна култура, която да стане основен източник на здравословен начин на живот.
- Овладяване максимум знания, умения и навици, изграждане на ценностно отношение и мотивация за опазване на здравето. 
- Активно участие на всяко дете в живота и дейностите на ДГ „Славейче”
- Създаване на условия за свободно и пълноценно личностно развитие


За учебната 2023/2024 г. II група  „Калинка“ работи с деца родени  2019 гoдина.

Екип на групата:
 
Румяна Стефанова - старши учител, магистър IV ПКС
Мария Петкова  - старши учител, бакалавър, I ПКС 
Магдалена Русева - помощник-възпитател   
 

Група "Калинка" (Галерия)


To Top ↑