Баскетбол - временно не се предлага

Добре дошли в Баскетболен клуб

     Чрез спорта баскетбол у децата се развиват не само физически и психически качества, но и способности за ориентация в пространството.
     Главна цел в работата с децата е създаване на двигателни навици, развиване на ловкост в работата с топка, правилно придвижване, укрепване на духа и здравето, усвояване на основни елементи на играта /ловене, подаване, дрибъл, стрелба/.
     В детската градина принципът на играта е значително опростен и пригоден към възможностите на децата от предучилищна възраст, за  да могат лесно да усвояват правилата и да се забавляват.
     Основните изисквания при запознаване на децата с играта баскетбол са комбинирани с развитието на техните сетивно - рецептивни и двигателни способности и умения.
     С децата от Детската градина се организират турнири и състезания, на които те представят своите умения и възможности.
 
 

Баскетбол (Галерия)


To Top ↑