Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 27 "Славейче" гр. Добрич по обособени позиции- ПРЕКРАТЕНА

Събиране на оферти чрез обява


ПРЕКРАТЕНА НА 18.02.2019 Г.Профил на купувача(Файлове) /Прекратена/

Проект на договор- 05.02.2019 г. 17:30:36 ч.
Образци- 05.02.2019 г. 17:30:36 ч.
Техническа спецификация- 05.02.2019 г. 17:30:36 ч.
Документация- 05.02.2019 г. 17:30:36 ч.
Обява- 05.02.2019 г. 17:30:36 ч.
Информация за обява- 05.02.2019 г. 17:30:36 ч.
Прекратяване на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, по реда на чл.187 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина 27 "Славейче", гр. Добрич по обособени позиции”- 18.02.2018 г. 17:00 ч.

To Top ↑