Проект „ЕКОСИСТЕМА СЛАВЕЙЧЕ“ на ДГ “Славейче“, МОСВ и ПУДООС

УВАЖАЕМИ ГОСТИ, СКЪПИ РОДИТЕЛИ, МИЛИ ДЕЦА,

Основната идея на проекта е изграждането на екопътека и създаване на  биоразнообразие от растителни и животински видове, за които децата да могат да се грижат и наблюдават. Това ще им даде възможност да се запознаят непосредствено с природата, с нейните ресурси и проблеми, а ние – техните учители  постепенно ще възпитаме у тях адекватно отношение и поведение към природата, ще им дадем знания за грижите, които трябва да полагат за нея и за възможностите да я опазват.

ПРОЕКТЪТ „ЕКОСИСТЕМА СЛАВЕЙЧЕ“ е първи по рода си на територията на града, тъй като има практико – ориентиран и  природоопазващ  акцент и ще се развива в два етапа:

Привличане на деца и родители за запознаване с  екологични проблеми чрез информационна дейност;
Практическо овладяване на правила и участие в еко събития чрез изпълнение на технически операции.
Той включва изграждане на еко пътека с различни видове настилка  като цялата екопътека е обкантена с дървени пънчета, равновесен мост, за усвояване на равновесно ходене у децата. 

Дейностите по проекта са изработване на хотели за насекоми с участието на децата, родителите и учителите като част от практическото обучение по опазване на околната среда, висящи къщички за птици, учебни живарници снабдени с увеличително стъкло на капака, поставяне на календар на промените във времето, тематични рисунки, създаване на алпинеум около малко езерце изработено от речни камъни, оформяне на лехи с лечебни растения и храсти, които децата ще засадят и отглеждат. Всичко това има за цел да формира у деца, родители и учители съпричастност към околната среда  и загриженост за съхраняване на нейните ценности и богатства.

„ЕКОСИСТЕМА СЛАВЕЙЧЕ“ е факт благодарение на общите усилия на екипа на ДГ и родителите на децата.

  На вас, скъпи родители, без чиято съпричастност, труд и подкрепа  не бихме могли да се справим – благодаря Ви, че гледаме в една посока и имаме една цел и общ приоритет – възпитаване на отговорно поколение.  Личния пример е заразен!

Устойчивостта на проект „ЕКОСИСТЕМА СЛАВЕЙЧЕ“  при ДГ № 27 „Славейче“  е заключена в екологичната информация, на която има право всеки гражданин. Децата по непринуден начин допълват знанията си за възобновяване, повторната употреба и разумното използване на ресурсите на земята. Познанието за опазване на Земята е не просто разпространение на информация, а споделяне на опит и мъдрост.

 В този смисъл проект „ЕКОСИСТЕМА СЛАВЕЙЧЕ“, предоставя на всички деца от детските заведения и групи, в град Добрич, възможност да посещават обособените кътове, за да станат съпричастни към опазването живота в екосистемата и разказват на своите приятели и близки за интересни срещи  и опити в естествена среда.

 Мотото на проекта  е „Избери природата и тя ще ти се отблагодари!

Проект „ЕКОСИСТЕМА СЛАВЕЙЧЕ“ (Галерия)


To Top ↑