Проект "Иновативни седмици“- Седмица на науката

Основен акцент в стратегията на Детска градина “Славейче” № 27 е детето да расте като самостоятелна и уверена личност. Да усвоява умения за общуване и работа в екип, да опознава света и природата около себе си, да расте здраво и жизнено, за да се развива и обогатява неговата социална и емоционална компетентност.

Една от задачите, които си поставихме за осъществяването на тази цел е да се потърсят успешни модели за сътрудничество с родителите като важно условие за адаптирането на децата в социалната среда. 

Екипът на детска градина № 27 “Славейче” разработи проект за осем иновационни седмици. 

В мероприятията, организирани през тези седмици родители, учители и деца участват заедно, защото вярваме, че съвместните преживявания поставят детето в центъра на внимание, провокират неговото любопитство и допринасят за неговия емоционален комфорт и самочувствие, че това което научава и прави е важно и значимо за света на възрастните.
Първата седмица се проведе в периода 24 - 28 октомври и бе посветена на науката. Светът около нас е пълен с чудеса! В това се убедиха малките любознайковци от ДГ “Славейче”. 

Целта на мероприятията, организирани през тази седмица, бе у децата да се формира вярна, научна представа за света, който ни заобикаля, както и да се провокира у тях желание за повече знания и умения. Всички заедно изследваха, експериментираха и правиха първи крачки в света на науката.

С помощта на родителите, които дариха лабораторни уреди и инструменти за експериментална работа в ДГ бе създаден и открит кабинет на науката. Там децата ще продължат да се занимават и да откриват чудесата на света.

Седмица на науката (Галерия)


To Top ↑