ВАЖНО! Списък на необходимите медицински изследвания за учебната 2020-2021 г.

Уважаеми родители,
     За децата приети в Първа възрастова група за учебната 2020-2021 г. ,моля, подгответе следните медицински документи:

1.Здравно-профилактична карта на детето,попълнена от личен лекар-представя се при постъпване на детето в детската градина
2.Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити,извършени не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина
3.Изследвания на кръв и урина, извършени не по-рано от 7 дни преди постъпване на детето в детската градина
4.Данни от личен лекар за извършени задължителни имунизации на детето(имунизационен календар) за възрастта съгласно Наредба №15 от 2005 г.за имунизациите в Република България
5.Медицинска бележка от личен лекар за липса на контакт със заразно болен,издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина
6.Деца,на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта могат да се приемат в детската градина,когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба 15 от 2005г. За имунизациите в Република България.
 
     За децата от ВТОРА, ТРЕТА и ЧЕТВЪРТА група медицинските изследвания се подготвят в зависимост от отсъствията на децата от детската градина.

1.За всички е задължителна здравно-профилактичната карта от личен лекар и медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от три дни преди постъпване на детето в детската градина или декларация,к,че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.
Декларацията може да изтеглите от сайта на детската градина.

2. При отсъствие на детето от детската градина за повече  от 30 дни се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактери и при отсъствие на детето за повече от 2 (два) месеца и еднократен отрицателен резултат за чревни паразити(хелминти,глисти).
                                                                                                                          
 
                                                                                                                             От Ръководстовото

Документи за прием

Декларация

To Top ↑