XXI Национален фолклорен фестивал " Фолклорен изгрев"

Група "Маргаритка" под ръководството на техния ръководител Юрий Митев спечели заслужено I-во Място в XXI Национален фолклорен фестивал "Фолклорен изгрев" с "Добруджански танц"

XXI Национален фолклорен фестивал "Фолклорен изгрев" (Галерия)


To Top ↑