Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 27 "Славейче" гр. Добрич по обособени позицииЗаглавие на библиотека

Информация за публикувана обява
Обява
Указания на участие
Техническа спецификация
Проект на договор
Образци
Информация удължаване на срок обява храни
Протокол от ОП 2020 г.
Договор по обособена позиция 1 Варна Оборот
Техническо предложение по обособена позиция 1 Варна
Ценово предложение по обособена позиция 1 Варна
Договор позиция 2 - Варна Оборот
Техническо предложение по обособена позиция 2 Варна Оборот
Ценово предложение по обособена позиция 2 Варна Оборот
Договор позиция 3 - Варна Оборот
Техническо предложение по обособена позиция 3 Варна
Ценово предложение по обособена позиция 3 Варна Оборот
Договор позиция 4 -Тръст
Ценово предложение по обособена позиция 4 Тръст
Договор по обособена позиция 5 Триада
Техническо предложение по обособена позиция 5 Триада
Ценово предложение по обособена позиция 5 Триада
Договор по обособена позиция 6 Тръст
Техническо предложение по обособена позиция 6 Тръст
Ценово предложение по обособена позиция 6 Тръст
Договор по обособена позиция 7 Тръст
Техническо предложение по обособена позиция 7 Тръст
Ценово предложение по обособена позиция 7 Тръст
Договор по обособена позиция 8 Тръст
Техническо предложение по обособена позиция 8 Тръст
Ценово предложение по обособена позиция 8 Тръст
Договор по обособена позиция 9 Варна Оборот
Техническо предложение по обособена позиция 9 Варна
Ценово предложение по обособена позиция 9 Варна
Договор по обособена позиция 10 Варна Оборот
Техническо предложение по обособена позиция 10 Варна
Ценово предложение по обособена позиция 10 Варна
Договор по обособена позиция 11 Тръст
Техническо предложение по обособена позиция 11 Тръст
Ценово предложение по обособена позиция 11 Тръст
Ценово предложение по обособена позиция 11 Тръст
Договор по обособена позиция 12 Варна Оборот
Техническо предложение по обособена позиция 12 Варна Оборот
Ценово предложение по обособена позиция 12 Варна Оборот

To Top ↑