dgslaveiche27@gmail.com

058 602 481, 0884 311415

Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 27 "Славейче" гр. Добрич по обособени позиции

Събиране на оферти чрез обява

Профил на купувача(Файлове)

образци - 20.02.2019 г., 14:30 ч.
проект на договор - 20.02.2019 г., 14:30 ч.
техническа спецификация - 20.02.2019 г., 14:30 ч.
документация - 20.02.2019 г., 14:30 ч.
обява - 20.02.2019 г., 14:30 ч.
информация за обява - 20.02.2019 г., 14:30 ч.
Протокол за резултатите от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти във връзка с публикуваната обява за събиране на оферти с предмет: "Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина 27 "Славейче", гр. Добрич по обособени позиции" - 05.03.2019 г., 09:00 ч.
Договор по обособена позиция 1 Триада
Техническо предложение по обособена позиция 1 Триада
Ценово предложение по обособена позиция 1 Триада
Договор по обособена позиция 2 Тръст
Техническо предложение по обособена позиция 2 Тръст
Ценово предложение по обособена позиция 2 Тръст
Договор по обособена позиция 3 Тръст
Техническо предложение по обособена позиция 3 Тръст
Ценово предложение по обособена позиция 3 Тръст
Договор по обособена позиция 4 Тръст
Техническо предложение по обособена позиция 4 Тръст
Ценово предложение по обособена позиция 4 Тръст
Договор по обособена позиция 5 Тръст
Техническо предложение по обособена позиция 5 Тръст
Ценово предложение по обособена позиция 5 Тръст
Договор по обособена позиция 6 Тръст
Техническо предложение по обособена позиция 6 Тръст
Ценово предложение по обособена позиция 6 Тръст
Договор по обособена позиция 7 Тръст
Техническо предложение по обособена позиция 7 Тръст
Ценово предложение по обособена позиция 7 Тръст
Договор по обособена позиция 8 Тръст
Техническо предложение по обособена позиция 8 Тръст
Ценово предложение по обособена позиция 8 Тръст
Договор по обособена позиция 9 Триада
Техническо предложение по обособена позиция 9 Триада
Ценово предложение по обособена позиция 9 Триада
Договор по обособена позиция 10 Триада
Техническо предложение по обособена позиция 10 Триада
Ценово предложение по обособена позиция 10 Триада
Договор по обособена позиция 11 Тръст
Техническо предложение по обособена позиция 11 Тръст
Ценово предложение по обособена позиция 11 Тръст
Договор по обособена позиция 12 Триада
Техническо предложение по обособена позиция 12 Триада
Ценово предложение по обособена позиция 12 Триада

To Top ↑